Время работы:
с 7:30 до 18:00
Телефон:
35-93-41
Адрес:
246028
г.Гомель ул. Телегина
д. 13
e-mail: detsad4@jdroo.by

 

Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці ў дзяцей дашкольнага ўзросту

«Дзяцінства  –  гэта кожнадзеннае адкрыцце свету,і
таму трэба зрабіць так, каб яно стала,
ў першую чаргу, пазнаннем чалавека і
Айчыны, іх прыгажосці і велічы»
В.А. Сухамлінскі

Дашкольнае дзяцінства з’яўляецца першай і вельмі  важнай ступенню ў   выхаванні нацыянальнай самасвядомасці  дзіцяці. Менавіта дашкольны ўзрост – важнейшы перыяд станаўлення асобы, калі закладваюцца  перадумовы якасцей чалавека - грамадзяніна, развіваюцца ўяўленні дзяцей аб чалавеку, грамадстве і культуры.

Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці  падрастаючага пакалення – адна з самых актуальных задач нашага часу. За мінулыя гады адбываліся вялікія змены ў адносінах людзей да нашай гісторыі, пераацэнка маральных каштоўнасцей. На жаль, у наш час матэрыяльныя каштоўнасці дамініруюць над духоўнымі, а ўяўленні аб  дабрыні, вялікадушшы ў дзяцей часта бываюць скажонымі.

Маральна - патрыятычнае выхаванне з'яўляецца адным з важнейшых элементаў грамадскай свядомасці, менавіта ў гэтым аснова жыццядзейнасці любога грамадства і дзяржавы, пераемнасці пакаленняў.   Разумеючы актуальнасць гэтай праблемы на сучасным этапе,  педагогі нашай дашкольнай установы лічаць, што фарміраванне асобы дзіцяці не магчыма без фарміравання ўсведамлення сваей этнічнай прыналежнасці  да культуры народа.

Педагогі нашай дашкольнай установы надаюць вялікае значэнне выхаванню сямейных каштоўнасцей, жаданню разумець і размаўляць на роднай мове, азнаямленню дашкольнікаў з гістарычнымі, культурнымі, нацыянальнымі, геаграфічнымі, прыродна – экалагічнымі своеасаблівасцямі горада. Пры азнаямленні з родным горадам, яго адметнымі асаблівасцямі, яны вучаць дзяцей  ўсведамляць сябе жывучым у пэўным часавым перыядзе, у пэўных этнакультурных умовах і ў той жа час далучаюць іх да багацця нацыянальнай культуры.

Веданне і вывучэнне педагогамі  нашай дашкольнай установы асаблівасцей дашкольнага ўзросту з'яўляецца асновай у рабоце па фарміраванню нацыянальных патрыятычных каштоўнасцей.

Работу па выхаванню нацыянальнай самасвядомасці  мы пачыналі з  вывучэння нарматыўнйа  прававой базы і метадычнай літаратуры, якая сёння дазваляе падыйсці з розных бакоў да пытанняў патрыятычнага выхавання, падабраць формы і метады работы, найбольш адпаведныя канкрэтным умовам работы ў нашым дашкольным цэнтры, апіраючыся на асноўныя раздзелы і задачы вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі і іншыя   матэрыялы метадычнай літаратуры.

Акрамя ведаў дзяцей, педагогі выяўлялі як сфарміравана цікавасць дашкольнікаў да этнакультуры ў розных відах дзейнасці дзяцей.

Прааналізаваўшы вынікі назіранняў былі сфармуліраваны мэта і накірункі работы (тэмы, якія больш цікавыя  для дзяцей старэйшага ўзросту, якія можна разглядаць паглыблена  і  над якімі трэба працягваць работу далей).

Для гэтага педагогамі прадумвалася  і планавалася індывідуальная работа з дзецьмі, вызначаліся метады, прыёмы дасягнення пастаўленай мэты.

Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці дзяцей – адказная і складаная задача, вырашэння якой у дашкольным дзяцінстве толькі пачынаецца. Планамерная сістэматычная работа, выкарыстанне разнастайных сродкаў выхавання, агульныя намаганні дзіцячага саду і сям’і, адказнасць дарослых за свае словы і ўчынкі даюць станоўчыя вынікі і становяцца грунтоўным падмуркам для далейшай работы па выхаванню нацыянальнай самасвядомасці асобы дзіцяці.

Прыйдзе час, і сённяшнія дашкольнікі будуць вызначаць будучыню роднай Беларусі. І вельмі важна ўжо зараз звярнуць увагу на выхаванне ў падрастаючага пакалення нацыянальнай самасвядомасці,  выхаванне асобы з актыўнай жыццевай пазіцыяй, у цэнтры якой будзе усведамленне ўласнай адказнасці за лёс Радзімы.

Мы не чакаем ад нашых выхаванцаў  праяўлення дарослых форм  нацыянальнай самасвядомасці. Але калі ў выніку педагагічнай працы бачым,  што дзеці ведаюць імены тых,  хто заснаваў і праславіў наш  родны горад, краіну, пачалі праяўляць інтарэс да значымых для горада, краіны  падзей, эмацыянальна рэагіраваць на творы мастацтва і адлюстроўваць свае ўражанні ў прадуктыўнай дзейнасці, лічым, што задача -  выканана.

ДЗЯРЖАЎНЫ ГІМН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Словы М.Клімковіча, У.Карызны

Музыка Н.Сакалоўскага 

Мы, беларусы - мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў - сіла народаў -

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны - радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Государственная символика

 

 

 

Государственный Флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней - красного цвета шириной в 2/3 и нижней - зеленого цвета в 1/3 ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине - 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет. При церемониях и других торжественных мероприятиях Государственный Флаг Республики Беларусь используется с наконечником ромбовидной формы с изображением пятиконечной звезды, аналогичной ее изображению на Государственном Гербе Республики Беларусь. Наконечники изготавливаются из металла желтого цвета.

Государственный Герб Республики Беларусь

Государственный Герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром. Сверху контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: "Рэспублiка Беларусь".

 

ИСТОРИЯ: ДАТА ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ГОМЕЛЯ, В КАКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВХОДИЛ.

 

 

 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО

 

БЕЛОРУССИИ

 

ГОРОД-ГЕРОЙ  МИНСК

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА

Национальная библиотека – визитная карточка Беларуси. Сегодня это не только  богатейшее собрание книг, но и огромный мультифункциональный центр, где совместились высокие технологии, ультрасовременный дизайн и необычная архитектура.

Национальная библиотека расположена в парковой зоне Слепянской водно-зеленой системы. Перед фасадом здания установлена бронзовая фигура белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Главный вход символично выполнен в виде раскрытой книги с изображениями на тему развития мировой и славянской письменности, а также словами из Библии Франциска Скорины "Каб быў дасканалым Божы чалавек" на 19 языках мира.

В фонде библиотеки хранится огромное количество книг, а на крыше расположена обзорная площадка, с которой открывается красивый вид на город

         

В вечернее время фасад здания превращается в многоцветный светодиодный экран из более 4500 источников. Всего доступны более 20 вариантов цветовых эффектов, которые образуются с помощью свыше 65 тысяч оттенков. Это самый большой рекламный носитель в стране – 1 485 кв.м.

   

 

БОЛЬШОЙ  ТЕАТР  ОПЕРЫ  И  БАЛЕТА  БЕЛАРУСИ

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь – это прославленный коллектив мастеров сцены, одна из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурный символ белорусской столицы.

Это главная музыкальная и театральная сцена нашей страны

В театре

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ

Национальный художественный музей – культурная сокровищница Беларуси, обладающая одним из крупнейших собраний в Восточной Европе. Сегодня это не только музей-галерея, но и современный научно-образовательный центр, арт-площадка для художников.

Коллекция Национального художественного музея насчитывает более 30 тысяч экспонатов – шедевров белорусского и зарубежного искусства.

Ежегодно Национальный художественный музей участвует в международной акции "Ночь музеев"

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЦИРК

Цирковое искусство в Беларуси развивается с конца ХІХ века.Белгосцирк – единственный цирк в мире, расположенный в центре столицы государства, на центральном проспекте.

Здесь проходят представления, в которых участвуют разные животные, клоуны, акробаты, жонглёры и фокусники

 

 

footer